Śledź nas na Facebooku

Do końca promocji
Kamera PENCAM
69,00 zł 59,00 zł
raty santander

Gwarancja

1. Towary posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

2. Okres gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na stronach mediazone.net.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji (karcie gwarancyjnej) wystawionym przez gwaranta.

3. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do towarów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych towarów karta gwarancyjna znajduje się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania. W związku z tym, że nie otwieramy tak zapakowanych towarów może się zdarzyć, że karta gwarancyjna nie będzie podstemplowana.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z opisem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego. Konsument traci powyższe uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego zawiadomienia przed jego upływem.

Do końca promocji
Kamera PENCAM
69,00 zł 59,00 zł
raty santander